Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Torvkvartalet samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Torvkvartalet.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Torvkvartalet har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se deres egne personvernerklæringer.


Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på kenneth@forvaltningspartner.no, eller sende brev til
Torvkvartalet
Markensgate 14
4610 Kristiansand


Behandlingsansvarlig

Torvkvartalet er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.


Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenesten å motta nyhetsbrev for de beste tilbudene og annen informasjon før alle andre.
Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:
• Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.
• Gi deg informasjon om møter og arrangementer.
• For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Torvkvartalet skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Torvkvartalets hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.


Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.


Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:
Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Torvkvartalet om aktuelle nyheter.
Kun e-postadresse registreres.
Hvis du retter en henvendelse til Torvkvartalet via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
Når du besøker Torvkvartalets nettsider registreres din IP-adresse. Torvkvartalet knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.


Webanalyse og cookies

Torvkvartalet samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på Torvkvartalet.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Torvkvartalet.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

• Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

• Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre.

• De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

• Hvis du ikke ønsker at Torvkvartalet skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.


Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenesten å motta nyhetsbrev, melde seg på arrangementer, osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.


Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Torvkvartalet som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Torvkvartalet, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.
Torvkvartalet har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev, brosjyrer mv.per e-post eller post til våre kundelister, såkalt «routing». Distribusjonspartnerne er:
MailChimp (e-post)
Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet.
Torvkvartalet har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.


Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Torvkvartalet. Nyhetsbrevene inneholder tilbud og aktuell informasjon. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.
Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.


Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Torvkvartalet har inngått avtale med følgende databehandlere:
• MailChimp (USA) for utsending av nyhetsbrev og annen informasjon per e-post
Alle Torvkvartalets nettsider er p.t. plassert på servere i Norge, men våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.
Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger.


Hvordan sikrer vi opplysningene?

Torvkvartalet har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.
Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.
Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.
Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.


Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Torvkvartalet har gitt informasjonen i denne erklæringen.
Hvis Torvkvartalet behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Torvkvartalet rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.
Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil bli slettet senest etter ett år.
Dersom du mener at Torvkvartalet ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Torvkvartalet kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.


Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.
Torvkvartalet er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.


Endringer i erklæringen

Torvkvartalet forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Torvkvartalet. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.